Algemene voorwaarden

Houtkoning.nl
Houtkoning.nl is een gedeponeerde en geregistreerde handelsnaam en maakt onderdeel uit van Aannemings- en verhuurbedrijf Meeuwisz, gevestigd te Dodewaard. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Tiel onder nummer: 58550720.

Internetbedrijf
Houtkoning.nl is een webwinkel en heeft geen showroom, showterrein of winkel. We leveren rechtstreeks uit ons magazijn; deze is na afspraak te bezoeken.

Levertijd
Wij streven ernaar te leveren binnen 5 werkdagen, indien materiaal op voorraad is. Is dit niet het geval dan zal de levertijd 10 werkdagen bedragen.
Kunnen wij hier, door bepaalde redenen, ook niet aan voldoen dan brengen wij u daarvan z.s.m. telefonisch of per e-mail op de hoogte.

Betaling
Bij afhalen: contant of per PIN. Of vooraf door overschrijving per bank, Ideal, Bancontact MisterCash of Paypal.
Bij bezorging: altijd vooraf per bank, Ideal, Klarna, Bancontact MisterCash of Paypal.
Speciaal voor u te bestellen (indien artikel niet uit eigen voorraad geleverd kan worden), te bewerken artikelen en/of maatwerk dienen altijd vooraf betaald te worden.

Voor een Paypal betaling wordt 2,5% verwerkingskosten in rekening gebracht. Ook voor het gebruik van Klarna word een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

Voorraad
Wij beschikken over een beperkte voorraad.
Moeten wij speciaal voor u een niet-voorradig en/of tijdelijk uitverkocht artikel bestellen, dan zal dit in de meeste gevallen binnen één week bij ons aanwezig zijn.

Verzenden
Voorwaarden en kosten voor verzending vindt u onder “Betalen, Afhalen en Bezorgen”.

Tijdstip levering
Zodra u een order heeft geplaatst, zult u meestal binnen 24 uur een bevestiging van ons ontvangen. Zodra de bestelling is verstuurd ontvangt u hiervan per mail een bericht. Het is niet mogelijk zelf een dag van levering op te geven.
Mochten wij een dagdeel of tijdstip doorgeven, dan is dit altijd bij benadering, omdat we te maken kunnen krijgen met onvoorziene factoren waardoor het wat later kan worden.

Plaats van levering
Het bestelde materiaal wordt gelost direct naast de vrachtwagen op een goed bereikbare plaats. U dient dus zelf te zorgen voor het verder verplaatsten van de geleverde goederen.
Pakketten die met een pakketdienst geleverd worden, worden tot aan de deur geleverd.

Artikelen retourneren
De goederen mogen binnen 14 dagen geretourneerd worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn besteld of bewerkt.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag, exclusief de verzendkosten, aan u overgemaakt. U dient zelf zorg te dragen voor de retourzending en de daarbij komende kosten komen voor uw eigen rekening.

Artikelen ruilen
De goederen mogen binnen 14 dagen geruild worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. U dient zelf zorg te dragen voor de retourzending en de daarbij komende kosten komen voor uw eigen rekening.
Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt (bijvoorbeeld op maat gemaakte materialen, op maat besteld of verf op kleur gemengd) of ingekocht (geen voorraadartikelen).
Voor levering van het vervangende artikel wordt er opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht. U kunt natuurlijk ook het artikel om komen ruilen in ons magazijn (na afspraak).

Mochten artikelen geruild moeten worden door gegronde klachten, zoals een beschadigd of verkeerd geleverd artikel, dan worden er geen (extra) verzendkosten berekend.
Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u onderstaande in acht te nemen;

Natuurproducten
Omdat de meeste van onze materialen natuurproducten zijn, dient u altijd rekening te houden met evt. maat en/of kleurverschillen.

Garantie
Op al onze producten geven wij minimaal 6 maanden Houtkoning.nl-garantie, met uitzondering op draaiende delen. Op veel producten geven wij een veel langere termijn.
De garantietermijn van items vangt aan op het moment van verkoop aan de eindgebruiker.
De garantie vervalt wanneer de klant zich niet houd aan de van toepassing zijnde behandelings- en onderhoudsvoorschriften. Wanneer door de klant gevraagd wordt om een consult van een van onze technische medewerkers, dan brengen wij hiervoor voorrijkosten en uurloon in rekening.

Schademelding binnen 24 uur
De klant dient de geleverde producten binnen 24 uur na levering te controleren op beschadiging, gebreken en volledigheid. Na 24 uur kunnen er geen rechten meer worden ontleent aan het incompleet zijn van een item. De klant moet dit binnen de gestelde termijn aan ons melden. Dit geldt ook voor kwaliteitsverschillen (inclusief rot, schimmels e.d.). ‘Verborgen gebreken’ die pas na 24 uur ontdekt worden, moeten door onze klant aannemelijk gemaakt kunnen worden.
De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds.
Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.

Constructiefouten
Wanneer vastgesteld is dat producten binnen de garantievoorwaarden vallen, zal Houtkoning.nl kosteloos de betreffende onderdelen leveren wanneer is gebleken dat het onderdeel niet goed is gefabriceerd. Houtkoning.nl verplicht zich fouten, optredend binnen twee jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten. De reparaties aan de toestellen/apparatuur moeten verricht worden door (instanties aangewezen door) de servicedienst van Houtkoning.nl. De reparaties aan de apparatuur worden in de regel aan ‘huis’ uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW. In voorkomend geval gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van Houtkoning. Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd.

Houtkoning.nl levert geen garantie op het product wanneer eigenhandig wijzigingen aan het product zijn aangebracht zonder overleg met Houtkoning.nl of een van onze technische medewerkers.

Afwijkende kleuren
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening, ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, sluiten het recht op garantie/schadevergoeding uit.

Barsten
Hout is het natuurlijke materiaal bij uitstek. Onderhevig aan droogte en vochtigheid, krimpt hout bij zonnig weer in de richting van de jaarringen. Zo ontstaan oppervlaktescheuren. Barstvorming kan dus, maar doet niets af van de kwaliteit. Vooral bij palen kan er in de zomer ernstige barstvorming optreden, omdat bij een goede paal het kernhout in het midden zit.
De spanningen van het spinthout en het kernhout zijn verschillend, en veroorzaken bij langdurig droog weer barsten, die zich bij vocht of na een regenperiode opnieuw sluiten. Een schommelpaal bijvoorbeeld kan door die barsten niet breken en is even sterk als een gezaagde balk. Bij droog weer is een scheur tot 2% (bij rondhout 5%) van de omtrek een volstrekt normaal verschijnsel.

Geen garantie
Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:

 • Normale gebruiksslijtage;
 • Gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk ontstaan als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
 • Gebreken die de werking of de waarde van het item niet noemenswaardig beïnvloeden;
 • Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen en losse accessoires;
 • Lekkage van daken bedekt met standaard dakleer (blokhutten, tuinhuisjes e.d.);
 • Defecten aan, verlies en beschadiging van het item als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering;
 • Kunststof- en / of rubberdelen;
 • Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud;
 • Gebreken door van ‘buitenkomende’ oorzaken zoals blikseminslag, brand;
 • Beschadigingen die niet uit het item zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.
 • Houtkoning.nl levert zeer goede producten voor een redelijke prijs. Ons motto is dan ook om een zo goed mogelijk contact te hebben met onze klanten. Houtkoning zal er dan ook alles aan doen om de klant tevreden te houden met alles wat in de wet en onze kracht in redelijkheid te regelen is. Bij ons staat de klant voorop, en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

Productcategorieën met een afwijkende langere garantietermijn:

Bouwwerken
Blokhutten (inclusief maatwerk) 2 jaar
Veranda’s 5 jaar
Carports, terrasoverkappingen, priëlen, paviljoens 2 jaar
Speeltoestellen en overige bouwwerken 2 jaar

Houtkoning.nl geeft garantie op fabricage- en constructiefouten; schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld valt niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt door een slecht gelegen fundament, een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantiebepalingen. Op de levensduur van de onderhoudslaag en op dakleer wordt geen garantie gegeven.

Tuinmeubelen
Tuinmeubelen 1 jaar
Op tuinmeubelen wordt 1 jaar garantie verleend, ook op constructie- en fabricagefouten. Scheurtjes, vergrijzing, verkleuring, vochtaanslag en schade door onjuist gebruik vallen buiten de garantie. NB: zowel nieuwe als reeds behandelde meubelen kunnen in het begin afgeven.

Welness
Sauna’s (incl. kachels excl. accessoires) 2 jaar
Hottubs 1 jaar
Buitenkeukens, barbeques 1 jaar
De houten constructies van de Houtkoning-sauna’s hebben een zeer hoge kwaliteitsstandaard; daar wordt 2 jaar garantie op gegeven.
Buitenkeukens, barbecues 1 jaar

Materialen
Tuinhout / timmerhout:

 • hardhout (azobé) 5 jaar
 • geïmpregneerd hout (vuren/grenen) 2 jaar
 • onbehandeld hout 1 jaar
 • Betonplaten, -palen 3 jaar
 • Webbing, wicker 2 jaar
 • Composiet 3 jaar

De garantie geldt op de deugdelijkheid en duurzaamheid (rot, slijtage, breuk en delaminatie) van Houtkoning-materialen.

Garantiebewijs
De factuur, die bij iedere bestelling wordt meegeleverd, is tevens het garantiebewijs van het geleverde artikel. Soms bevind zich in de verpakking van een artikel nog een extra garantiebewijs van de leverancier van het artikel die ook als een geldig garantie bewijs kan worden aangemerkt, mits volledig ingevuld.

Klachten
Wij verzoeken u om de geleverde materialen zo snel mogelijk te controleren. In ieder geval altijd voordat ze verwerkt worden. Als u de materialen eenmaal verwerkt heeft kunnen wij geen verantwoording voor eventuele kleurverschillen en/of zichtbare gebreken aanvaarden.
Heeft u klachten over een door ons geleverd artikel en/of dienst, neem dan alstublieft contact met ons op via telefoon : 0488 – 412148 of per E-mail : info@houtkoning.nl.
Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Telefonisch of per E-mail word u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden in onze database opgeslagen en alleen gebruikt voor het bezorgen van uw bestellingen om de betalingen te kunnen controleren. Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, corrigeren of aanpassen, E-mail ons dan wat u met uw gegevens wil doen. Wij zullen dan de door u gewenste informatie doen toekomen of onze gegevens aanpassen. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties.

Kleur en uitvoering
Kleur en uitvoering van getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de originele producten.
Alle maten op onze site aangegeven als: Lengte x Breedte x Hoogte

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Prijzen zijn exclusief montage- en bezorgkosten.
Prijs- en/of constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
Aan fouten in beschrijvingen en afbeeldingen of prijzen op deze site kunnen geen rechten worden ontleent